Hiển thị tất cả 8 kết quả

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 10Kvar 440V Schneider BLRCS100A120B44

3.927.000

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 15Kvar 440V Schneider BLRCS150A180B44

4.532.000

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 20Kvar 440V Schneider BLRCS200A240B44

5.489.000

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 25Kvar 440V Schneider BLRCS250A300B44

5.912.500

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 30Kvar 440V Schneider BLRCS303A364B44

7.150.000

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 33.9Kvar 480V Schneider BLRCH339A407B48

10.538.000

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 40Kvar 440V Schneider BLRCH400A480B44

11.115.500

Phụ kiện tủ điện Schneider

Tụ bù 50Kvar 440V Schneider BLRCH500A000B44

13.458.500