Hiển thị 1–52 của 55 kết quả

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Hộp đế đơn 101x101x63 dùng cho sê-ri S56, IP66 Schneider S56E1GY_G15

220.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 1P 20A 250V IP66 Schneider WHS20_GY_G19

1.243.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 1P 35A 250V IP66 Schneider WHS35_GY_G19

1.325.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 1P 55A 250V IP66 Schneider WHS55_GY_G19

1.199.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 20A 440V IP66 Schneider WHD20_GY_G19

1.314.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 35A 440V IP66 Schneider WHD35_GY_G19

1.386.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 55A 440V IP66 Schneider WHD55_GY_G19

1.760.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 63A 440V IP66 Schneider WHD63_GY_G19

1.765.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 20A 440V IP66 Schneider WHT20_GY_G19

1.386.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 35A 440V IP66 Schneider WHT35_GY_G19

1.804.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 55A 440V IP66 Schneider WHT55_GY_G19

2.073.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 63A 440V IP66 Schneider WHT63_GY_G19

2.326.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 80A 440V IP66 Schneider WHT80_GY_G19

3.767.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 13A 250V IP66 Schneider S56C313GY

1.732.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56C315RPGY

2.288.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 20A 250V IP66 Schneider S56C320GY

2.255.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 32A 250V IP66 Schneider S56C332GY

3.113.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 4P 20A 500V IP66 Schneider S56C420GY

3.267.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 4P 32A 500V IP66 Schneider S56C432GY

3.019.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 4P 50A 500V IP66 Schneider S56C450GY

3.635.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 5P 20A 500V IP66 Schneider S56C520GY

5.879.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 5P 32A 500V IP66 Schneider S56C532GY

5.681.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 3P 10A 250V IP66 Schneider S56SO310GY

792.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 3P 13A 250V IP66 Schneider S56SO313GY

940.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56SO315GY

1.331.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56SO315RPGY

1.661.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 3P 20A 250V IP66 Schneider S56SO320GY

1.606.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 3P 32A 250V IP66 Schneider S56SO332GY

1.782.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 4P 20A 500V IP66 Schneider S56SO420GY

2.189.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 4P 32A 500V IP66 Schneider S56SO432GY

2.145.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 5P 20A 500V IP66 Schneider S56SO520GY

2.794.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm kín nước 5P 32A 500V IP66 Schneider S56SO532GY

2.794.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 10A 250V IP66 Schneider S56P310GY_G15

995.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 13A 250V IP66 Schneider S56P313GY_G15

786.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56P315GY_G15

1.221.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56P315RPGY_G15

1.078.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 20A 250V IP66 Schneider S56P320GY_G15

1.342.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 32A 250V IP66 Schneider S56P332GY_G15

1.342.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 4P 20A 500V IP66 Schneider S56P420GY_G15

1.430.000