Showing all 8 results

ACB (máy cắt không khí)

Bộ bảo vệ thấp áp (UVT coil) LS

2.200.000

ACB (máy cắt không khí)

Bộ UVT Time Delay Controller (UDC) LS

2.400.000

ACB (máy cắt không khí)

Cuộn đóng (Closing coil) LS

1.500.000

ACB (máy cắt không khí)

Cuộn mở (Shunt Coil) LS

1.200.000

ACB (máy cắt không khí)

Khóa liên động dùng cho 2 ACB LS

8.500.000

ACB (máy cắt không khí)

Khóa liên động dùng cho 3 ACB LS

16.000.000

ACB (máy cắt không khí)

Motor nạp LS

5.500.000

ACB (máy cắt không khí)

Tấm chắn pha cho ACB 630A~6300A LS

450.000