Chào bạn, bạn đang cần bảng giá dây điện Cadivi 2019 mới nhất. Bạn có bảng giá từ nhà máy Cadivi nhưng đọc xong không biết giá công bố bao nhiêu. Hôm nay, mình xin gửi bảng giá rỏ ràng nhất đến bạn.

Bảng giá dây điện cadivi 2019 mới nhất – Dây điện dân dụng

STT DÂY ĐIỆN CADIVI HẠ THẾ CV – 0.6/1KV
Tên dây điện  Quy cách   ĐVT  Giá bán/m ĐVT Giá bán/cuộn
           1  

DÂY ĐIỆN ĐƠN  (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC)

 CV 1.0  Mét       2,959  Cuộn          295,900
 CV 1.25  Mét       3,146  Cuộn          314,600
 CV 1.5  Mét       4,070  Cuộn          407,000
 CV 2.0  Mét       5,269  Cuộn          526,900
 CV 2.5  Mét       6,633  Cuộn          663,300
 CV 3.5  Mét       8,921  Cuộn          892,100
 CV 4.0  Mét      10,043  Cuộn       1,004,300
 CV 5.5  Mét      13,816  Cuộn       1,381,600
 CV 6.0  Mét      14,762  Cuộn       1,476,200
 CV 8.0  Mét      19,789  Cuộn       1,978,900
 CV 10.0  Mét      24,420  Cuộn       2,442,000
 DÂY ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC- 0.6/1KV
 Tên dây điện   Quy cách   ĐVT  Giá bán/m ĐVT Giá bán cuộn
           2

 DÂY ĐIỆN ĐÔI

(Dây đôi 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC) 

 VCmd 2×16/0.2
(VCmd 2×0.5)
 Mét       3,036  Cuộn          303,600
 VCmd 2×24/0.2
(VCmd 2×0.75)
 Mét       4,279  Cuộn          427,900
 VCmd 2×32/0.2
(VCmd 2×1.0)
 Mét       5,489  Cuộn          548,900
 VCmd 2×30/0.25
(VCmd 2×1.5)
 Mét       7,821  Cuộn          782,100
 VCmd 2×50/0.25
(VCmd 2×2.5)
 Mét      12,683  Cuộn       1,268,300

Nếu mờ các bạn có thể Xem bằng hình ảnh

Bảng giá dây điện Cadivi 2019
Bảng giá dây điện Cadivi 2019 – dây dân dụng

Cam kết của chúng tôi về dây điện Cadivi

Công ty chúng tôi phân phối dây điện Cadivi

– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1 năm

– Có chứng chỉ CO,CQ.

Bảng giá dây điện Cadivi 2019  – Giá dây điện đầy đủ

STT TÊN DÂY ĐIỆN  QUY CÁCH   ĐVT  GIÁ CÔNG BỐ CÓ VAT
1

DÂY ĐIỆN ĐƠN

(Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC)

CV11  Mét             26,180
CV14  Mét             34,320
CV16  Mét             37,180
CV22  Mét             53,130
CV25  Mét             58,300
CV35  Mét             80,630
CV38  Mét             88,770
CV50  Mét           110,330
CV60  Mét           142,230
CV70  Mét           157,410
CV75  Mét           177,650
CV80  Mét           185,790
CV95  Mét           217,690
CV100  Mét           237,820
CV120  Mét           283,580
CV125  Mét           303,050
CV150  Mét           338,910
CV185  Mét           423,170
CV200  Mét           464,200
CV240  Mét           554,510
CV250  Mét           598,070
CV300  Mét           695,530
CV325  Mét           761,750
CV400  Mét           887,150
2

DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC)

VC1.0(12/10)  Mét               2,651
VC2.0(16/10)  Mét               5,082
VC3.0(20/10)  Mét               7,700
VC7.0(30/10)  Mét             16,984
3

DÂY ĐIỆN ĐÔI DẸP (Dây dẹp đôi 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC, Vcmo)

VCmo2x0.75  Mét               5,038
VCmo2x1.0  Mét               6,303
VCmo2x1.5  Mét               8,888
VCmo2x2.5  Mét             14,311
VCmo2x4.0  Mét             21,637
VCmo2x6.0  Mét             32,340
4

DÂY ĐIỆN MỀM ĐƠN (Dây mềm 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC, VCm)

VCm0.5  Mét               1,529
VCm0.75  Mét               2,123
VCm1.0  Mét               2,728
VCm1.5  Mét               4,004
VCm2.5  Mét               6,413
VCm4  Mét               9,922
VCm6  Mét             15,004
VCm10  Mét             26,950
VCm16  Mét             39,820
VCm25  Mét             61,600
VCm35  Mét             87,340
VCm50  Mét           125,510
VCm70  Mét           174,680
VCm95  Mét           228,910
VCm120  Mét           289,740
VCm150  Mét           376,090
VCm185  Mét           445,500
VCm240  Mét           589,380
VCm300  Mét           735,680
5

CÁP ĐIỆN CVV ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV1.0  Mét               4,554
CVV1.5  Mét               5,874
CVV2.5  Mét               8,481
CVV4  Mét             12,331
CVV6  Mét             17,292
CVV10  Mét             27,060
CVV16  Mét             40,150
CVV25  Mét             62,150
CVV35  Mét             84,700
CVV50  Mét           115,170
CVV70  Mét           163,020
CVV95  Mét           224,950
CVV120  Mét           292,050
CVV150  Mét           348,040
CVV185  Mét           434,170
CVV240  Mét           568,040
CVV300  Mét           712,580
CVV400  Mét           907,610
CVV500  Mét        1,160,610
CVV630  Mét        1,493,030
6

CÁP ĐIỆN CVV ĐÔI (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV2x1.5  Mét             13,057
CVV2x2.5  Mét             19,162
CVV2x4  Mét             27,720
CVV2x6  Mét             38,280
CVV2x10  Mét             61,820
CVV2x16  Mét             95,810
CVV2x25  Mét           138,930
CVV2x35  Mét           185,130
CVV2x50  Mét           246,620
CVV2x70  Mét           344,630
CVV2x95  Mét           471,350
CVV2x120  Mét           613,800
CVV2x150  Mét           727,430
CVV2x185  Mét           905,520
CVV2x240  Mét        1,181,290
CVV2x300  Mét        1,480,930
CVV2x400  Mét        1,886,830
7

CÁP ĐIỆN CVV 3 LÕI (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV3x1.5  Mét             17,237
CVV3x2.5  Mét             25,520
CVV3x4  Mét             37,400
CVV3x6  Mét             53,240
CVV3x10  Mét             85,910
CVV3x16  Mét           132,660
CVV3x25  Mét           197,890
CVV3x35  Mét           265,870
CVV3x50  Mét           357,390
CVV3x70  Mét           503,360
CVV3x95  Mét           694,650
CVV3x120  Mét           899,250
CVV3x150  Mét        1,068,320
CVV3x185  Mét        1,333,200
CVV3x240  Mét        1,743,720
CVV3x300  Mét        2,182,840
CVV3x400  Mét        2,782,560
8

CÁP ĐIỆN CVV 4 LÕI (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV4x1.5  Mét             21,890
CVV4x2.5  Mét             32,450
CVV4x4  Mét             48,840
CVV4x6  Mét             69,960
CVV4x10  Mét           111,870
CVV4x16  Mét           170,280
CVV4x25  Mét           257,620
CVV4x35  Mét           348,260
CVV4x50  Mét           470,910
CVV4x70  Mét           665,720
CVV4x95  Mét           918,500
CVV4x120  Mét        1,191,410
CVV4x150  Mét        1,423,620
CVV4x185  Mét        1,770,670
CVV4x240  Mét        2,319,020
CVV4x300  Mét        2,906,090
CVV4x400  Mét        3,704,470
9

CÁP ĐIỆN CVV 3 LÕI PHA, 1 LÕI TIẾP ĐẤT (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV3x16+1×10  Mét           160,050
CVV3x25+1×16  Mét           235,730
CVV3x35+1×16  Mét           303,710
CVV3x35+1×25  Mét           325,600
CVV3x50+1×25  Mét           419,100
CVV3x50+1×35  Mét           441,650
CVV3x70+1×35  Mét           587,510
CVV3x70+1×50  Mét           616,770
CVV3x95+1×50  Mét           808,390
CVV3x95+1×70  Mét           856,680
CVV3x120+1×70  Mét        1,066,230
CVV3x120+1×95  Mét        1,130,580
CVV3x150+1×70  Mét        1,270,390
CVV3x150+1×95  Mét        1,333,750
CVV3x185+1×95  Mét        1,561,010
CVV3x185+1×120  Mét        1,668,370
CVV3x240+1×120  Mét        2,096,050
CVV3x240+1×150  Mét        2,162,160
CVV3x240+1×185  Mét        2,251,920
CVV3x300+1×150  Mét        2,617,560
CVV3x300+1×185  Mét        2,625,150
CVV3x400+1×185  Mét        3,226,630
CVV3x400+1×240  Mét        3,466,320
10

CÁP ĐIỆN CXV ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV1.0  Mét               4,356
CXV1.5  Mét               5,643
CXV2.5  Mét               8,448
CXV4  Mét             12,023
CXV6  Mét             16,951
CXV10  Mét             26,840
CXV16  Mét             40,260
CXV25  Mét             62,370
CXV35  Mét             85,470
CXV50  Mét           116,050
CXV70  Mét           164,560
CXV95  Mét           226,160
CXV120  Mét           294,910
CXV150  Mét           351,890
CXV185  Mét           438,240
CXV240  Mét           573,210
CXV300  Mét           718,190
CXV400  Mét           915,310
CXV500  Mét        1,170,730
CXV630  Mét        1,509,970
11

CÁP ĐIỆN CXV ĐÔI (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV2x1.0  Mét             12,276
CXV2x1.5  Mét             15,169
CXV2x2.5  Mét             20,845
CXV2x4  Mét             29,700
CXV2x6  Mét             40,370
CXV2x10  Mét             61,930
CXV2x16  Mét             92,620
CXV2x25  Mét           138,820
CXV2x35  Mét           186,340
CXV2x50  Mét           248,160
CXV2x70  Mét           346,830
CXV2x95  Mét           473,220
CXV2x120  Mét           617,650
CXV2x150  Mét           733,150
CXV2x185  Mét           911,130
CXV2x240  Mét        1,189,650
CXV2x300  Mét        1,491,380
CXV2x400  Mét        1,899,480
12

CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV3x1.0  Mét             15,356
CXV3x1.5  Mét             19,437
CXV3x2.5  Mét             27,500
CXV3x4  Mét             39,710
CXV3x6  Mét             55,330
CXV3x10  Mét             86,350
CXV3x16  Mét           130,460
CXV3x25  Mét           198,330
CXV3x35  Mét           268,070
CXV3x50  Mét           359,920
CXV3x70  Mét           507,210
CXV3x95  Mét           697,400
CXV3x120  Mét           900,350
CXV3x150  Mét        1,078,990
CXV3x185  Mét        1,345,740
CXV3x240  Mét        1,758,900
CXV3x300  Mét        2,200,220
CXV3x400  Mét        2,804,890
13

CÁP ĐIỆN CXV 4 LÕI (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV4x1.0  Mét             18,975
CXV4x1.5  Mét             24,310
CXV4x2.5  Mét             34,650
CXV4x4  Mét             50,930
CXV4x6  Mét             71,610
CXV4x10  Mét           112,530
CXV4x16  Mét           169,510
CXV4x25  Mét           265,210
CXV4x35  Mét           359,150
CXV4x50  Mét           474,540
CXV4x70  Mét           688,930
CXV4x95  Mét           923,560
CXV4x120  Mét        1,200,870
CXV4x150  Mét        1,436,270
CXV4x185  Mét        1,789,260
CXV4x240  Mét        2,341,790
CXV4x300  Mét        2,930,840
CXV4x400  Mét        3,735,820
14

CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI PHA 1 LÕI TIẾP ĐẤT (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV3x4+1×2.5  Mét             47,300
CXV3x6+1×4  Mét             66,770
CXV3x10+1×6  Mét           102,520
CXV3x16+1×10  Mét           158,840
CXV3x25+1×16  Mét           236,500
CXV3x35+1×16  Mét           305,470
CXV3x35+1×25  Mét           328,240
CXV3x50+1×25  Mét           422,070
CXV3x50+1×35  Mét           444,840
CXV3x70+1×35  Mét           592,460
CXV3x70+1×50  Mét           622,380
CXV3x95+1×50  Mét           813,010
CXV3x95+1×70  Mét           862,070
CXV3x120+1×70  Mét        1,074,040
CXV3x120+1×95  Mét        1,141,690
CXV3x150+1×70  Mét        1,283,920
CXV3x150+1×95  Mét        1,347,830
CXV3x185+1×95  Mét        1,577,070
CXV3x185+1×120  Mét        1,683,770
CXV3x240+1×120  Mét        2,115,410
CXV3x240+1×150  Mét        2,183,500
CXV3x240+1×185  Mét        2,275,350
CXV3x300+1×150  Mét        2,640,550
CXV3x300+1×185  Mét        2,650,450
CXV3x400+1×185  Mét        3,254,790
CXV3x400+1×240  Mét        3,495,800
15

CÁP CHỐNG CHÁY ĐƠN CV/FR (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/FR, chống cháy, CV/FR)

CV/FR1.0  Mét               6,446
CV/FR1.5  Mét               7,942
CV/FR2.5  Mét             10,648
CV/FR4  Mét             15,193
CV/FR6  Mét             20,647
CV/FR10  Mét             31,460
CV/FR16  Mét             45,100
CV/FR25  Mét             68,860
CV/FR35  Mét             92,620
CV/FR50  Mét           126,490
CV/FR70  Mét           176,220
CV/FR95  Mét           240,350
CV/FR120  Mét           306,570
CV/FR150  Mét           362,890
CV/FR185  Mét           450,890
CV/FR240  Mét           586,740
CV/FR300  Mét           731,610
CV/FR400  Mét           914,870
16

CÁP CHỐNG CHÁY ĐƠN CXV/FR (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR1.0  Mét               8,932
CXV/FR1.5  Mét             10,571
CXV/FR2.5  Mét             13,761
CXV/FR4  Mét             17,853
CXV/FR6  Mét             23,540
CXV/FR10  Mét             34,650
CXV/FR16  Mét             48,620
CXV/FR25  Mét             73,040
CXV/FR35  Mét             97,350
CXV/FR50  Mét           131,340
CXV/FR70  Mét           181,500
CXV/FR95  Mét           245,630
CXV/FR120  Mét           313,720
CXV/FR150  Mét           372,460
CXV/FR185  Mét           459,580
CXV/FR240  Mét           596,640
CXV/FR300  Mét           742,830
CXV/FR400  Mét           941,490
CXV/FR500  Mét        1,195,920
CXV/FR630  Mét        1,959,650
CXV/FR800  Mét        1,959,650
17

CÁP CHỐNG CHÁY ĐÔI CXV/FR (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR2x1.0  Mét             24,970
CXV/FR2x1.5  Mét             28,820
CXV/FR2x2.5  Mét             35,750
CXV/FR2x4  Mét             46,200
CXV/FR2x6  Mét             59,290
CXV/FR2x10  Mét             78,980
CXV/FR2x16  Mét           111,100
CXV/FR2x25  Mét           162,250
CXV/FR2x35  Mét           212,410
CXV/FR2x50  Mét           281,270
CXV/FR2x70  Mét           383,570
CXV/FR2x95  Mét           516,120
CXV/FR2x120  Mét           661,210
CXV/FR2x150  Mét           777,040
CXV/FR2x185  Mét           961,400
CXV/FR2x240  Mét        1,243,990
CXV/FR2x300  Mét        1,550,340
CXV/FR2x400  Mét        1,952,720
18

CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI CXV/FR D(ây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR3x1.0  Mét             31,020
CXV/FR3x1.5  Mét             35,970
CXV/FR3x2.5  Mét             45,980
CXV/FR3x4  Mét             60,170
CXV/FR3x6  Mét             78,540
CXV/FR3x16  Mét           158,840
CXV/FR3x25  Mét           231,330
CXV/FR3x35  Mét           303,490
CXV/FR3x50  Mét           406,890
CXV/FR3x70  Mét           559,570
CXV/FR3x95  Mét           757,570
CXV/FR3x120  Mét           962,390
CXV/FR3x150  Mét        1,147,520
CXV/FR3x185  Mét        1,410,090
CXV/FR3x240  Mét        1,821,160
CXV/FR3x300  Mét        2,276,010
CXV/FR3x400  Mét        2,888,820
19

CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI CXV/FR (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR4x1.0  Mét             38,500
CXV/FR4x1.5  Mét             45,430
CXV/FR4x2.5  Mét             57,640
CXV/FR4x4  Mét             76,340
CXV/FR4x6  Mét           100,540
CXV/FR4x16  Mét           201,520
CXV/FR4x25  Mét           299,860
CXV/FR4x35  Mét           396,550
CXV/FR4x50  Mét           535,810
CXV/FR4x70  Mét           739,420
CXV/FR4x95  Mét        1,001,770
CXV/FR4x120  Mét        1,278,090
CXV/FR4x150  Mét        1,513,160
CXV/FR4x185  Mét        1,875,610
CXV/FR4x240  Mét        2,436,610
CXV/FR4x300  Mét        3,027,090
CXV/FR4x400  Mét        3,866,280
20

CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI PHA 1 LÕI TIẾP ĐẤT CXV/FR (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR3x2.5+1×1.5  Mét             56,870
CXV/FR3x4+1×2.5  Mét             71,500
CXV/FR3x6+1×4  Mét             94,490
CXV/FR3x10+1×6  Mét           135,080
CXV/FR3x16+1×10  Mét           191,180
CXV/FR3x25+1×16  Mét           276,210
CXV/FR3x35+1×6  Mét           348,920
CXV/FR3x35+1×25  Mét           372,570
CXV/FR3x50+1×25  Mét           480,260
CXV/FR3x50+1×35  Mét           504,130
CXV/FR3x70+1×35  Mét           657,030
CXV/FR3x70+1×50  Mét           688,930
CXV/FR3x95+1×50  Mét           888,250
CXV/FR3x95+1×70  Mét           938,740
CXV/FR3x120+1×70  Mét        1,108,690
CXV/FR3x120+1×95  Mét        1,180,190
CXV/FR3x150+1×70  Mét        1,316,260
CXV/FR3x150+1×95  Mét        1,381,270
CXV/FR3x185+1×95  Mét        1,658,690
CXV/FR3x240+1×120  Mét        2,134,660
CXV/FR3x240+1×150  Mét        2,202,200
CXV/FR3x240+1×185  Mét        2,298,450
CXV/FR3x300+1×150  Mét        2,652,210
CXV/FR3x300+1×185  Mét        2,741,090
CXV/FR3x400+1×185  Mét        3,378,760
CXV/FR3x400+1×240  Mét        3,517,470
21

CÁP ĐƠN CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DATA, CVV/DATA)

CVV/DATA25  Mét             85,250
CVV/DATA35  Mét           109,450
CVV/DATA50  Mét           142,890
CVV/DATA70  Mét           189,970
CVV/DATA95  Mét           255,640
CVV/DATA120  Mét           326,260
CVV/DATA150  Mét           384,230
CVV/DATA185  Mét           473,440
CVV/DATA240  Mét           611,930
CVV/DATA300  Mét           761,200
CVV/DATA400  Mét           964,480
22

CÁP ĐÔI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA2x4  Mét             43,890
CVV/DSTA2x6  Mét             56,320
CVV/DSTA2x10  Mét             76,890
CVV/DSTA2x16  Mét           110,220
CVV/DSTA2x25  Mét           157,080
CVV/DSTA2x35  Mét           204,600
CVV/DSTA2x50  Mét           266,970
CVV/DSTA2x70  Mét           367,950
CVV/DSTA2x95  Mét           501,160
CVV/DSTA2x120  Mét           667,040
CVV/DSTA2x150  Mét           787,270
CVV/DSTA2x185  Mét           974,050
CVV/DSTA2x240  Mét        1,257,850
CVV/DSTA2x300  Mét        1,573,440
CVV/DSTA2x400  Mét        1,991,440
23

CÁP 3 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA3x6  Mét             72,160
CVV/DSTA3x10  Mét           102,190
CVV/DSTA3x16  Mét           148,280
CVV/DSTA3x25  Mét           216,260
CVV/DSTA3x35  Mét           284,900
CVV/DSTA3x50  Mét           380,380
CVV/DSTA3x70  Mét           530,970
CVV/DSTA3x95  Mét           748,220
CVV/DSTA3x120  Mét           960,740
CVV/DSTA3x150  Mét        1,136,520
CVV/DSTA3x185  Mét        1,409,980
CVV/DSTA3x240  Mét        1,834,030
CVV/DSTA3x300  Mét        2,282,720
CVV/DSTA3x400  Mét        2,900,480
24

CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA4x2.5  Mét             47,850
CVV/DSTA4x4  Mét             68,420
CVV/DSTA4x6  Mét             87,340
CVV/DSTA4x10  Mét           130,020
CVV/DSTA4x16  Mét           187,440
CVV/DSTA4x25  Mét           276,320
CVV/DSTA4x35  Mét           369,490
CVV/DSTA4x50  Mét           500,060
CVV/DSTA4x70  Mét           716,540
CVV/DSTA4x95  Mét           978,450
CVV/DSTA4x120  Mét        1,256,420
CVV/DSTA4x150  Mét        1,501,830
CVV/DSTA4x185  Mét        1,861,090
CVV/DSTA4x240  Mét        2,424,290
CVV/DSTA4x300  Mét        3,027,090
CVV/DSTA4x400  Mét        3,844,500
25

CÁP 3 LÕI PHA, 1 LÕI TIẾP ĐẤT CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA3x4+1×2,5  Mét             63,800
CVV/DSTA3x6+1×4  Mét             82,170
CVV/DSTA3x10+1×6  Mét           119,680
CVV/DSTA3x16+1×10  Mét           178,420
CVV/DSTA3x25+1×16  Mét           255,420
CVV/DSTA3x35+1×16  Mét           325,820
CVV/DSTA3x35+1×25  Mét           348,590
CVV/DSTA3x50+1×25  Mét           447,480
CVV/DSTA3x50+1×35  Mét           472,120
CVV/DSTA3x70+1×35  Mét           620,510
CVV/DSTA3x70+1×50  Mét           651,420
CVV/DSTA3x95+1×50  Mét           870,100
CVV/DSTA3x95+1×70  Mét           920,810
CVV/DSTA3x120+1×70  Mét        1,140,700
CVV/DSTA3x120+1×95  Mét        1,208,900
CVV/DSTA3x150+1×70  Mét        1,356,300
CVV/DSTA3x150+1×95  Mét        1,421,970
CVV/DSTA3x185+1×95  Mét        1,653,520
CVV/DSTA3x185+1×120  Mét        1,767,590
CVV/DSTA3x240+1×120  Mét        2,212,430
CVV/DSTA3x240+1×150  Mét        2,281,950
CVV/DSTA3x240+1×185  Mét        2,374,350
CVV/DSTA3x300+1×150  Mét        2,753,740
CVV/DSTA3x300+1×185  Mét        2,759,460
CVV/DSTA3x400+1×185  Mét        3,381,840
CVV/DSTA3x400+1×240  Mét        3,629,120
26

CÁP ĐƠN CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DATA, CXV/DATA)

CXV/DATA25  Mét             85,470
CXV/DATA35  Mét           110,330
CXV/DATA50  Mét           143,550
CXV/DATA70  Mét           191,950
CXV/DATA95  Mét           257,400
CXV/DATA120  Mét           328,020
CXV/DATA150  Mét           389,290
CXV/DATA185  Mét           479,270
CXV/DATA240  Mét           619,190
CXV/DATA300  Mét           770,440
CXV/DATA400  Mét           975,700
CXV/DATA500  Mét        1,237,610
27

CÁP ĐÔI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DATA, CXV/DSTA)

CXV/DSTA2x4  Mét             42,570
CXV/DSTA2x6  Mét             54,890
CXV/DSTA2x10  Mét             75,570
CXV/DSTA2x16  Mét           106,810
CXV/DSTA2x25  Mét           156,420
CXV/DSTA2x35  Mét           206,030
CXV/DSTA2x50  Mét           268,620
CXV/DSTA2x70  Mét           371,360
CXV/DSTA2x95  Mét           502,920
CXV/DSTA2x120  Mét           671,330
CXV/DSTA2x150  Mét           794,310
CXV/DSTA2x185  Mét           981,970
CXV/DSTA2x240  Mét        1,269,730
CXV/DSTA2x300  Mét        1,586,530
CXV/DSTA2x400  Mét        2,008,710
28

CÁP 3 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DSTA, CVV/DSTA)

CXV/DSTA3x4  Mét             53,350
CXV/DSTA3x6  Mét             70,730
CXV/DSTA3x10  Mét           101,200
CXV/DSTA3x16  Mét           146,190
CXV/DSTA3x25  Mét           217,250
CXV/DSTA3x35  Mét           287,430
CXV/DSTA3x50  Mét           382,800
CXV/DSTA3x70  Mét           534,820
CXV/DSTA3x95  Mét           731,390
CXV/DSTA3x120  Mét           963,710
CXV/DSTA3x150  Mét        1,149,720
CXV/DSTA3x185  Mét        1,426,040
CXV/DSTA3x240  Mét        1,853,830
CXV/DSTA3x300  Mét        2,306,700
CXV/DSTA3x400  Mét        2,930,840
29

CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DSTA, CVV/DSTA)

CXV/DSTA4x4  Mét             66,110
CXV/DSTA4x6  Mét             84,920
CXV/DSTA4x10  Mét           128,150
CXV/DSTA4x16  Mét           186,340
CXV/DSTA4x25  Mét           277,640
CXV/DSTA4x35  Mét           372,570
CXV/DSTA4x50  Mét           501,490
CXV/DSTA4x70  Mét           702,900
CXV/DSTA4x95  Mét           983,400
CXV/DSTA4x120  Mét        1,274,350
CXV/DSTA4x150  Mét        1,517,120
CXV/DSTA4x185  Mét        1,879,460
CXV/DSTA4x240  Mét        2,449,920
CXV/DSTA4x300  Mét        3,056,240
CXV/DSTA4x400  Mét        3,884,540
30

CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DSTA, CVV/DSTA)

CXV/DSTA3x4+1×2.5  Mét             62,260
CXV/DSTA3x6+1×4  Mét             79,860
CXV/DSTA3x10+1×6  Mét           117,590
CXV/DSTA3x16+1×10  Mét           175,780
CXV/DSTA3x25+1×16  Mét           254,430
CXV/DSTA3x35+1×16  Mét           325,820
CXV/DSTA3x35+1×25  Mét           348,700
CXV/DSTA3x50+1×25  Mét           446,600
CXV/DSTA3x50+1×35  Mét           470,580
CXV/DSTA3x70+1×35  Mét           621,940
CXV/DSTA3x70+1×50  Mét           651,860
CXV/DSTA3x95+1×50  Mét           867,460
CXV/DSTA3x95+1×70  Mét           918,940
CXV/DSTA3x120+1×70  Mét        1,140,150
CXV/DSTA3x120+1×95  Mét        1,204,720
CXV/DSTA3x150+1×70  Mét        1,359,490
CXV/DSTA3x150+1×95  Mét        1,424,280
CXV/DSTA3x185+1×95  Mét        1,658,140
CXV/DSTA3x185+1×120  Mét        1,772,210
CXV/DSTA3x240+1×120  Mét        2,219,580
CXV/DSTA3x240+1×150  Mét        2,288,220
CXV/DSTA3x240+1×185  Mét        2,381,060
CXV/DSTA3x300+1×150  Mét        2,757,150
CXV/DSTA3x300+1×185  Mét        2,765,620
CXV/DSTA3x400+1×185  Mét        3,387,450
CXV/DSTA3x400+1×240  Mét        3,638,470

Ngoài ra chúng tôi cũng gửi bạn tham khảo thêm về đèn led tại đâybảng giá dây điện Cadivi full bằng PDF 43 trang của nhà máy Cadivi tại đây hoặc xem file PDF trên này như sau:

bảng giá dây điện cadivi 2018

Catalogue Cadivi – Cáp điện trung thế

Tải hoặc xem trực tiếp catalogue cadivi  tại đây

Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp điện hạ thế

Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp điện hạ thế link tải tại đây

Hoặc xem trực tiếp tại đây:

Cách chọn dây dẫn điện trong nhà

Hướng dẫn cách chọn dây dẫn điện trong nhà theo file đính kèm tại đây hoặc xem trực tiếp file ở bên dưới

daycadivi.com mong nhận được phản hồi từ bạn.

Trân trọng cảm ơn.

0/5 (0 Reviews)