Showing all 4 results

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Any Trip Alarm Switch LA 1NO+1NC LS

260.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Magnetic Trip Alarm Switch LAM 1NO+1NC LS

275.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Tiếp điểm phụ (gắn bên hông) LX 1NO+1NC LS

200.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Tiếp điểm phụ (gắn bên trên) FX 1NO+1NC LS

175.000