Showing all 10 results

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 10A 250V IP66 Schneider S56P310GY_G15

995.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 13A 250V IP66 Schneider S56P313GY_G15

786.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56P315GY_G15

1.221.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56P315RPGY_G15

1.078.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 20A 250V IP66 Schneider S56P320GY_G15

1.342.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 3P 32A 250V IP66 Schneider S56P332GY_G15

1.342.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 4P 20A 500V IP66 Schneider S56P420GY_G15

1.430.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 4P 32A 500V IP66 Schneider S56P432GY_G15

1.798.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 5P 20A 500V IP66 Schneider S56P520GY_G15

1.798.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Phích cắm kín nước 5P 32A 500V IP66 Schneider S56P532GY_G15

2.711.500