Showing all 12 results

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 1P 20A 250V IP66 Schneider WHS20_GY_G19

1.243.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 1P 35A 250V IP66 Schneider WHS35_GY_G19

1.325.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 1P 55A 250V IP66 Schneider WHS55_GY_G19

1.199.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 20A 440V IP66 Schneider WHD20_GY_G19

1.314.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 35A 440V IP66 Schneider WHD35_GY_G19

1.386.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 55A 440V IP66 Schneider WHD55_GY_G19

1.760.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 2P 63A 440V IP66 Schneider WHD63_GY_G19

1.765.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 20A 440V IP66 Schneider WHT20_GY_G19

1.386.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 35A 440V IP66 Schneider WHT35_GY_G19

1.804.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 55A 440V IP66 Schneider WHT55_GY_G19

2.073.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 63A 440V IP66 Schneider WHT63_GY_G19

2.326.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ngắt điện phòng thấm nước 3P 80A 440V IP66 Schneider WHT80_GY_G19

3.767.500