Showing all 9 results

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 13A 250V IP66 Schneider S56C313GY

1.732.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 15A 250V IP66 Schneider S56C315RPGY

2.288.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 20A 250V IP66 Schneider S56C320GY

2.255.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 3P 32A 250V IP66 Schneider S56C332GY

3.113.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 4P 20A 500V IP66 Schneider S56C420GY

3.267.000

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 4P 32A 500V IP66 Schneider S56C432GY

3.019.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 4P 50A 500V IP66 Schneider S56C450GY

3.635.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 5P 20A 500V IP66 Schneider S56C520GY

5.879.500

Công tắc Ổ cắm phòng thấm nước dòng S56

Ổ cắm có công tắc kín nước 5P 32A 500V IP66 Schneider S56C532GY

5.681.500