Showing 1–52 of 950 results

42.300.000
48.000.000
46.800.000
52.600.000
47.800.000
54.000.000
49.200.000
57.000.000
54.000.000
62.000.000
72.000.000
86.000.000
101.000.000
118.000.000
115.000.000
140.000.000
196.000.000
235.000.000
202.000.000
242.000.000
206.000.000
248.000.000
340.000.000
440.000.000

Khởi động động cơ và Phụ kiện

Any Trip Alarm Switch LA 1NO+1NC LS

260.000

ACB (máy cắt không khí)

Bộ bảo vệ thấp áp (UVT coil) LS

2.200.000

ACB (máy cắt không khí)

Bộ UVT Time Delay Controller (UDC) LS

2.400.000

CB cóc (cầu dao an toàn)

CB cóc có vỏ BS32c 2P 10A 1.5kA LS

124.000