Showing all 19 results

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 10A 6kA 30mA Schneider A9D31610

2.348.500

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 16A 6kA 30mA Schneider A9D31616

2.348.500

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 20A 6kA 30mA Schneider A9D31620

2.348.500

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 25A 6kA 30mA Schneider A9D31625

2.574.000

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 32A 6kA 30mA Schneider A9D31632

2.574.000

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 40A 6kA 30mA Schneider A9D31640

2.574.000

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Acti9 1P+N 6A 6kA 30mA Schneider A9D31606

2.348.500
858.000

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Easy9 1P+N 10A 4.5kA 30mA Schneider EZ9D34610

841.500
858.000

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Easy9 1P+N 16A 4.5kA 30mA Schneider EZ9D34616

841.500
858.000

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Easy9 1P+N 20A 4.5kA 30mA Schneider EZ9D34620

841.500
1.006.500

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Easy9 1P+N 25A 4.5kA 30mA Schneider EZ9D34625

984.500
1.006.500

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Easy9 1P+N 32A 4.5kA 30mA Schneider EZ9D34632

984.500

RCBO (chống rò + quá tải tép)

RCBO Easy9 1P+N 40A 4.5kA 30mA Schneider EZ9D34640

984.500
858.000