Category Archives: Quạt điện

Bảng báo giá quạt hút âm trần Senko 2023

Bảng báo giá quạt hút âm trần Senko 2023 Dưới đây là bảng báo giá tham khảo về các sản phẩm quạt hút âm trần Senko: Tên sản phẩm Giá bán tham khảo (VND) Quạt hút âm trần (1C) – HT150 Senko 262.000 Quạt hút âm trần (1C) – HT200 Senko 273.000 Quạt hút âm […]

Bảng giá quạt hút âm tường Senko 2023

Bảng giá quạt hút âm tường Senko 2023 Dưới đây là bảng giá quạt hút âm tường Senko tham khảo cho các sản phẩm quạt hút tường Senko: STT Tên Sản Phẩm Giá Bán (VND) 1 Quạt hút tường (2C) – H100 Senko 185.000 2 Quạt hút tường (2C) – H150 Senko 262.000 3 Quạt […]