Showing 1–52 of 56 results

42.300.000
48.000.000
46.800.000
52.600.000
47.800.000
54.000.000
49.200.000
57.000.000
54.000.000
62.000.000
72.000.000
86.000.000
101.000.000
118.000.000
115.000.000
140.000.000
196.000.000
235.000.000
202.000.000
242.000.000
206.000.000
248.000.000
340.000.000
440.000.000

ACB (máy cắt không khí)

Bộ bảo vệ thấp áp (UVT coil) LS

2.200.000

ACB (máy cắt không khí)

Bộ UVT Time Delay Controller (UDC) LS

2.400.000

ACB (máy cắt không khí)

Cuộn đóng (Closing coil) LS

1.500.000

ACB (máy cắt không khí)

Cuộn mở (Shunt Coil) LS

1.200.000