Quạt hút gắn tường 2 chiều Panasonic FV-20RL7/ FV-25RL7/ FV-30RL6

1.040.000

Danh mục: