Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67) PCE F3132 – 6/ F3142 – 6/ F3152 – 6/ F3232 – 6/ F3242 – 6/ F3252 – 6

211.250

Danh mục: ,