Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp) Panasonic Wide Series WEG1001SW

18.850

Danh mục: