Cáp đơn có giáp bảo vệ CVV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DATA, CVV/DATA) CVV/DATA70

189.970

Cáp đơn có giáp bảo vệ CVV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DATA, CVV/DATA) CVV/DATA70 xem thêm: https://daycadivi.com/bang-gia-day-dien-cadivi-2019-moi-nhat/

Mã: cadivi379 Danh mục: