Chào bạn, bạn đang cần bảng giá dây điện Cadivi 2019 mới nhất. Bạn có bảng giá từ nhà máy Cadivi nhưng đọc xong không biết giá công bố bao nhiêu. Hôm nay, mình xin gửi bảng giá rỏ ràng nhất đến bạn.

Mục lục

Bảng giá dây điện cadivi 2019 mới nhất – Dây điện dân dụng

STTDÂY ĐIỆN CADIVI HẠ THẾ CV – 0.6/1KV
Tên dây điện Quy cách  ĐVT Giá bán/mĐVTGiá bán/cuộn
           1 

DÂY ĐIỆN ĐƠN  (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC)

 CV 1.0 Mét      2,959 Cuộn         295,900
 CV 1.25 Mét      3,146 Cuộn         314,600
 CV 1.5 Mét      4,070 Cuộn         407,000
 CV 2.0 Mét      5,269 Cuộn         526,900
 CV 2.5 Mét      6,633 Cuộn         663,300
 CV 3.5 Mét      8,921 Cuộn         892,100
 CV 4.0 Mét     10,043 Cuộn      1,004,300
 CV 5.5 Mét     13,816 Cuộn      1,381,600
 CV 6.0 Mét     14,762 Cuộn      1,476,200
 CV 8.0 Mét     19,789 Cuộn      1,978,900
 CV 10.0 Mét     24,420 Cuộn      2,442,000
 DÂY ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC- 0.6/1KV
 Tên dây điện  Quy cách  ĐVT Giá bán/mĐVTGiá bán cuộn
           2

 DÂY ĐIỆN ĐÔI

(Dây đôi 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC) 

 VCmd 2×16/0.2
(VCmd 2×0.5)
 Mét      3,036 Cuộn         303,600
 VCmd 2×24/0.2
(VCmd 2×0.75)
 Mét      4,279 Cuộn         427,900
 VCmd 2×32/0.2
(VCmd 2×1.0)
 Mét      5,489 Cuộn         548,900
 VCmd 2×30/0.25
(VCmd 2×1.5)
 Mét      7,821 Cuộn         782,100
 VCmd 2×50/0.25
(VCmd 2×2.5)
 Mét     12,683 Cuộn      1,268,300

Nếu mờ các bạn có thể Xem bằng hình ảnh

Bảng giá dây điện Cadivi 2019
Bảng giá dây điện Cadivi 2019 – dây dân dụng

Cam kết của chúng tôi về dây điện Cadivi

Công ty chúng tôi phân phối dây điện Cadivi

– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1 năm

– Có chứng chỉ CO,CQ.

Bảng giá dây điện Cadivi 2019  – Giá dây điện đầy đủ

STTTÊN DÂY ĐIỆN QUY CÁCH  ĐVT GIÁ CÔNG BỐ CÓ VAT
1

DÂY ĐIỆN ĐƠN

(Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC)

CV11 Mét            26,180
CV14 Mét            34,320
CV16 Mét            37,180
CV22 Mét            53,130
CV25 Mét            58,300
CV35 Mét            80,630
CV38 Mét            88,770
CV50 Mét          110,330
CV60 Mét          142,230
CV70 Mét          157,410
CV75 Mét          177,650
CV80 Mét          185,790
CV95 Mét          217,690
CV100 Mét          237,820
CV120 Mét          283,580
CV125 Mét          303,050
CV150 Mét          338,910
CV185 Mét          423,170
CV200 Mét          464,200
CV240 Mét          554,510
CV250 Mét          598,070
CV300 Mét          695,530
CV325 Mét          761,750
CV400 Mét          887,150
2

DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC)

VC1.0(12/10) Mét              2,651
VC2.0(16/10) Mét              5,082
VC3.0(20/10) Mét              7,700
VC7.0(30/10) Mét            16,984
3

DÂY ĐIỆN ĐÔI DẸP (Dây dẹp đôi 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC, Vcmo)

VCmo2x0.75 Mét              5,038
VCmo2x1.0 Mét              6,303
VCmo2x1.5 Mét              8,888
VCmo2x2.5 Mét            14,311
VCmo2x4.0 Mét            21,637
VCmo2x6.0 Mét            32,340
4

DÂY ĐIỆN MỀM ĐƠN (Dây mềm 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC, VCm)

VCm0.5 Mét              1,529
VCm0.75 Mét              2,123
VCm1.0 Mét              2,728
VCm1.5 Mét              4,004
VCm2.5 Mét              6,413
VCm4 Mét              9,922
VCm6 Mét            15,004
VCm10 Mét            26,950
VCm16 Mét            39,820
VCm25 Mét            61,600
VCm35 Mét            87,340
VCm50 Mét          125,510
VCm70 Mét          174,680
VCm95 Mét          228,910
VCm120 Mét          289,740
VCm150 Mét          376,090
VCm185 Mét          445,500
VCm240 Mét          589,380
VCm300 Mét          735,680
5

CÁP ĐIỆN CVV ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV1.0 Mét              4,554
CVV1.5 Mét              5,874
CVV2.5 Mét              8,481
CVV4 Mét            12,331
CVV6 Mét            17,292
CVV10 Mét            27,060
CVV16 Mét            40,150
CVV25 Mét            62,150
CVV35 Mét            84,700
CVV50 Mét          115,170
CVV70 Mét          163,020
CVV95 Mét          224,950
CVV120 Mét          292,050
CVV150 Mét          348,040
CVV185 Mét          434,170
CVV240 Mét          568,040
CVV300 Mét          712,580
CVV400 Mét          907,610
CVV500 Mét       1,160,610
CVV630 Mét       1,493,030
6

CÁP ĐIỆN CVV ĐÔI (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV2x1.5 Mét            13,057
CVV2x2.5 Mét            19,162
CVV2x4 Mét            27,720
CVV2x6 Mét            38,280
CVV2x10 Mét            61,820
CVV2x16 Mét            95,810
CVV2x25 Mét          138,930
CVV2x35 Mét          185,130
CVV2x50 Mét          246,620
CVV2x70 Mét          344,630
CVV2x95 Mét          471,350
CVV2x120 Mét          613,800
CVV2x150 Mét          727,430
CVV2x185 Mét          905,520
CVV2x240 Mét       1,181,290
CVV2x300 Mét       1,480,930
CVV2x400 Mét       1,886,830
7

CÁP ĐIỆN CVV 3 LÕI (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV3x1.5 Mét            17,237
CVV3x2.5 Mét            25,520
CVV3x4 Mét            37,400
CVV3x6 Mét            53,240
CVV3x10 Mét            85,910
CVV3x16 Mét          132,660
CVV3x25 Mét          197,890
CVV3x35 Mét          265,870
CVV3x50 Mét          357,390
CVV3x70 Mét          503,360
CVV3x95 Mét          694,650
CVV3x120 Mét          899,250
CVV3x150 Mét       1,068,320
CVV3x185 Mét       1,333,200
CVV3x240 Mét       1,743,720
CVV3x300 Mét       2,182,840
CVV3x400 Mét       2,782,560
8

CÁP ĐIỆN CVV 4 LÕI (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV4x1.5 Mét            21,890
CVV4x2.5 Mét            32,450
CVV4x4 Mét            48,840
CVV4x6 Mét            69,960
CVV4x10 Mét          111,870
CVV4x16 Mét          170,280
CVV4x25 Mét          257,620
CVV4x35 Mét          348,260
CVV4x50 Mét          470,910
CVV4x70 Mét          665,720
CVV4x95 Mét          918,500
CVV4x120 Mét       1,191,410
CVV4x150 Mét       1,423,620
CVV4x185 Mét       1,770,670
CVV4x240 Mét       2,319,020
CVV4x300 Mét       2,906,090
CVV4x400 Mét       3,704,470
9

CÁP ĐIỆN CVV 3 LÕI PHA, 1 LÕI TIẾP ĐẤT (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV)

CVV3x16+1×10 Mét          160,050
CVV3x25+1×16 Mét          235,730
CVV3x35+1×16 Mét          303,710
CVV3x35+1×25 Mét          325,600
CVV3x50+1×25 Mét          419,100
CVV3x50+1×35 Mét          441,650
CVV3x70+1×35 Mét          587,510
CVV3x70+1×50 Mét          616,770
CVV3x95+1×50 Mét          808,390
CVV3x95+1×70 Mét          856,680
CVV3x120+1×70 Mét       1,066,230
CVV3x120+1×95 Mét       1,130,580
CVV3x150+1×70 Mét       1,270,390
CVV3x150+1×95 Mét       1,333,750
CVV3x185+1×95 Mét       1,561,010
CVV3x185+1×120 Mét       1,668,370
CVV3x240+1×120 Mét       2,096,050
CVV3x240+1×150 Mét       2,162,160
CVV3x240+1×185 Mét       2,251,920
CVV3x300+1×150 Mét       2,617,560
CVV3x300+1×185 Mét       2,625,150
CVV3x400+1×185 Mét       3,226,630
CVV3x400+1×240 Mét       3,466,320
10

CÁP ĐIỆN CXV ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV1.0 Mét              4,356
CXV1.5 Mét              5,643
CXV2.5 Mét              8,448
CXV4 Mét            12,023
CXV6 Mét            16,951
CXV10 Mét            26,840
CXV16 Mét            40,260
CXV25 Mét            62,370
CXV35 Mét            85,470
CXV50 Mét          116,050
CXV70 Mét          164,560
CXV95 Mét          226,160
CXV120 Mét          294,910
CXV150 Mét          351,890
CXV185 Mét          438,240
CXV240 Mét          573,210
CXV300 Mét          718,190
CXV400 Mét          915,310
CXV500 Mét       1,170,730
CXV630 Mét       1,509,970
11

CÁP ĐIỆN CXV ĐÔI (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV2x1.0 Mét            12,276
CXV2x1.5 Mét            15,169
CXV2x2.5 Mét            20,845
CXV2x4 Mét            29,700
CXV2x6 Mét            40,370
CXV2x10 Mét            61,930
CXV2x16 Mét            92,620
CXV2x25 Mét          138,820
CXV2x35 Mét          186,340
CXV2x50 Mét          248,160
CXV2x70 Mét          346,830
CXV2x95 Mét          473,220
CXV2x120 Mét          617,650
CXV2x150 Mét          733,150
CXV2x185 Mét          911,130
CXV2x240 Mét       1,189,650
CXV2x300 Mét       1,491,380
CXV2x400 Mét       1,899,480
12

CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV3x1.0 Mét            15,356
CXV3x1.5 Mét            19,437
CXV3x2.5 Mét            27,500
CXV3x4 Mét            39,710
CXV3x6 Mét            55,330
CXV3x10 Mét            86,350
CXV3x16 Mét          130,460
CXV3x25 Mét          198,330
CXV3x35 Mét          268,070
CXV3x50 Mét          359,920
CXV3x70 Mét          507,210
CXV3x95 Mét          697,400
CXV3x120 Mét          900,350
CXV3x150 Mét       1,078,990
CXV3x185 Mét       1,345,740
CXV3x240 Mét       1,758,900
CXV3x300 Mét       2,200,220
CXV3x400 Mét       2,804,890
13

CÁP ĐIỆN CXV 4 LÕI (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV4x1.0 Mét            18,975
CXV4x1.5 Mét            24,310
CXV4x2.5 Mét            34,650
CXV4x4 Mét            50,930
CXV4x6 Mét            71,610
CXV4x10 Mét          112,530
CXV4x16 Mét          169,510
CXV4x25 Mét          265,210
CXV4x35 Mét          359,150
CXV4x50 Mét          474,540
CXV4x70 Mét          688,930
CXV4x95 Mét          923,560
CXV4x120 Mét       1,200,870
CXV4x150 Mét       1,436,270
CXV4x185 Mét       1,789,260
CXV4x240 Mét       2,341,790
CXV4x300 Mét       2,930,840
CXV4x400 Mét       3,735,820
14

CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI PHA 1 LÕI TIẾP ĐẤT (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV)

CXV3x4+1×2.5 Mét            47,300
CXV3x6+1×4 Mét            66,770
CXV3x10+1×6 Mét          102,520
CXV3x16+1×10 Mét          158,840
CXV3x25+1×16 Mét          236,500
CXV3x35+1×16 Mét          305,470
CXV3x35+1×25 Mét          328,240
CXV3x50+1×25 Mét          422,070
CXV3x50+1×35 Mét          444,840
CXV3x70+1×35 Mét          592,460
CXV3x70+1×50 Mét          622,380
CXV3x95+1×50 Mét          813,010
CXV3x95+1×70 Mét          862,070
CXV3x120+1×70 Mét       1,074,040
CXV3x120+1×95 Mét       1,141,690
CXV3x150+1×70 Mét       1,283,920
CXV3x150+1×95 Mét       1,347,830
CXV3x185+1×95 Mét       1,577,070
CXV3x185+1×120 Mét       1,683,770
CXV3x240+1×120 Mét       2,115,410
CXV3x240+1×150 Mét       2,183,500
CXV3x240+1×185 Mét       2,275,350
CXV3x300+1×150 Mét       2,640,550
CXV3x300+1×185 Mét       2,650,450
CXV3x400+1×185 Mét       3,254,790
CXV3x400+1×240 Mét       3,495,800
15

CÁP CHỐNG CHÁY ĐƠN CV/FR (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/FR, chống cháy, CV/FR)

CV/FR1.0 Mét              6,446
CV/FR1.5 Mét              7,942
CV/FR2.5 Mét            10,648
CV/FR4 Mét            15,193
CV/FR6 Mét            20,647
CV/FR10 Mét            31,460
CV/FR16 Mét            45,100
CV/FR25 Mét            68,860
CV/FR35 Mét            92,620
CV/FR50 Mét          126,490
CV/FR70 Mét          176,220
CV/FR95 Mét          240,350
CV/FR120 Mét          306,570
CV/FR150 Mét          362,890
CV/FR185 Mét          450,890
CV/FR240 Mét          586,740
CV/FR300 Mét          731,610
CV/FR400 Mét          914,870
16

CÁP CHỐNG CHÁY ĐƠN CXV/FR (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR1.0 Mét              8,932
CXV/FR1.5 Mét            10,571
CXV/FR2.5 Mét            13,761
CXV/FR4 Mét            17,853
CXV/FR6 Mét            23,540
CXV/FR10 Mét            34,650
CXV/FR16 Mét            48,620
CXV/FR25 Mét            73,040
CXV/FR35 Mét            97,350
CXV/FR50 Mét          131,340
CXV/FR70 Mét          181,500
CXV/FR95 Mét          245,630
CXV/FR120 Mét          313,720
CXV/FR150 Mét          372,460
CXV/FR185 Mét          459,580
CXV/FR240 Mét          596,640
CXV/FR300 Mét          742,830
CXV/FR400 Mét          941,490
CXV/FR500 Mét       1,195,920
CXV/FR630 Mét       1,959,650
CXV/FR800 Mét       1,959,650
17

CÁP CHỐNG CHÁY ĐÔI CXV/FR (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR2x1.0 Mét            24,970
CXV/FR2x1.5 Mét            28,820
CXV/FR2x2.5 Mét            35,750
CXV/FR2x4 Mét            46,200
CXV/FR2x6 Mét            59,290
CXV/FR2x10 Mét            78,980
CXV/FR2x16 Mét          111,100
CXV/FR2x25 Mét          162,250
CXV/FR2x35 Mét          212,410
CXV/FR2x50 Mét          281,270
CXV/FR2x70 Mét          383,570
CXV/FR2x95 Mét          516,120
CXV/FR2x120 Mét          661,210
CXV/FR2x150 Mét          777,040
CXV/FR2x185 Mét          961,400
CXV/FR2x240 Mét       1,243,990
CXV/FR2x300 Mét       1,550,340
CXV/FR2x400 Mét       1,952,720
18

CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI CXV/FR D(ây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR3x1.0 Mét            31,020
CXV/FR3x1.5 Mét            35,970
CXV/FR3x2.5 Mét            45,980
CXV/FR3x4 Mét            60,170
CXV/FR3x6 Mét            78,540
CXV/FR3x16 Mét          158,840
CXV/FR3x25 Mét          231,330
CXV/FR3x35 Mét          303,490
CXV/FR3x50 Mét          406,890
CXV/FR3x70 Mét          559,570
CXV/FR3x95 Mét          757,570
CXV/FR3x120 Mét          962,390
CXV/FR3x150 Mét       1,147,520
CXV/FR3x185 Mét       1,410,090
CXV/FR3x240 Mét       1,821,160
CXV/FR3x300 Mét       2,276,010
CXV/FR3x400 Mét       2,888,820
19

CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI CXV/FR (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR4x1.0 Mét            38,500
CXV/FR4x1.5 Mét            45,430
CXV/FR4x2.5 Mét            57,640
CXV/FR4x4 Mét            76,340
CXV/FR4x6 Mét          100,540
CXV/FR4x16 Mét          201,520
CXV/FR4x25 Mét          299,860
CXV/FR4x35 Mét          396,550
CXV/FR4x50 Mét          535,810
CXV/FR4x70 Mét          739,420
CXV/FR4x95 Mét       1,001,770
CXV/FR4x120 Mét       1,278,090
CXV/FR4x150 Mét       1,513,160
CXV/FR4x185 Mét       1,875,610
CXV/FR4x240 Mét       2,436,610
CXV/FR4x300 Mét       3,027,090
CXV/FR4x400 Mét       3,866,280
20

CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI PHA 1 LÕI TIẾP ĐẤT CXV/FR (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR)

CXV/FR3x2.5+1×1.5 Mét            56,870
CXV/FR3x4+1×2.5 Mét            71,500
CXV/FR3x6+1×4 Mét            94,490
CXV/FR3x10+1×6 Mét          135,080
CXV/FR3x16+1×10 Mét          191,180
CXV/FR3x25+1×16 Mét          276,210
CXV/FR3x35+1×6 Mét          348,920
CXV/FR3x35+1×25 Mét          372,570
CXV/FR3x50+1×25 Mét          480,260
CXV/FR3x50+1×35 Mét          504,130
CXV/FR3x70+1×35 Mét          657,030
CXV/FR3x70+1×50 Mét          688,930
CXV/FR3x95+1×50 Mét          888,250
CXV/FR3x95+1×70 Mét          938,740
CXV/FR3x120+1×70 Mét       1,108,690
CXV/FR3x120+1×95 Mét       1,180,190
CXV/FR3x150+1×70 Mét       1,316,260
CXV/FR3x150+1×95 Mét       1,381,270
CXV/FR3x185+1×95 Mét       1,658,690
CXV/FR3x240+1×120 Mét       2,134,660
CXV/FR3x240+1×150 Mét       2,202,200
CXV/FR3x240+1×185 Mét       2,298,450
CXV/FR3x300+1×150 Mét       2,652,210
CXV/FR3x300+1×185 Mét       2,741,090
CXV/FR3x400+1×185 Mét       3,378,760
CXV/FR3x400+1×240 Mét       3,517,470
21

CÁP ĐƠN CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DATA, CVV/DATA)

CVV/DATA25 Mét            85,250
CVV/DATA35 Mét          109,450
CVV/DATA50 Mét          142,890
CVV/DATA70 Mét          189,970
CVV/DATA95 Mét          255,640
CVV/DATA120 Mét          326,260
CVV/DATA150 Mét          384,230
CVV/DATA185 Mét          473,440
CVV/DATA240 Mét          611,930
CVV/DATA300 Mét          761,200
CVV/DATA400 Mét          964,480
22

CÁP ĐÔI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA2x4 Mét            43,890
CVV/DSTA2x6 Mét            56,320
CVV/DSTA2x10 Mét            76,890
CVV/DSTA2x16 Mét          110,220
CVV/DSTA2x25 Mét          157,080
CVV/DSTA2x35 Mét          204,600
CVV/DSTA2x50 Mét          266,970
CVV/DSTA2x70 Mét          367,950
CVV/DSTA2x95 Mét          501,160
CVV/DSTA2x120 Mét          667,040
CVV/DSTA2x150 Mét          787,270
CVV/DSTA2x185 Mét          974,050
CVV/DSTA2x240 Mét       1,257,850
CVV/DSTA2x300 Mét       1,573,440
CVV/DSTA2x400 Mét       1,991,440
23

CÁP 3 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA3x6 Mét            72,160
CVV/DSTA3x10 Mét          102,190
CVV/DSTA3x16 Mét          148,280
CVV/DSTA3x25 Mét          216,260
CVV/DSTA3x35 Mét          284,900
CVV/DSTA3x50 Mét          380,380
CVV/DSTA3x70 Mét          530,970
CVV/DSTA3x95 Mét          748,220
CVV/DSTA3x120 Mét          960,740
CVV/DSTA3x150 Mét       1,136,520
CVV/DSTA3x185 Mét       1,409,980
CVV/DSTA3x240 Mét       1,834,030
CVV/DSTA3x300 Mét       2,282,720
CVV/DSTA3x400 Mét       2,900,480
24

CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA4x2.5 Mét            47,850
CVV/DSTA4x4 Mét            68,420
CVV/DSTA4x6 Mét            87,340
CVV/DSTA4x10 Mét          130,020
CVV/DSTA4x16 Mét          187,440
CVV/DSTA4x25 Mét          276,320
CVV/DSTA4x35 Mét          369,490
CVV/DSTA4x50 Mét          500,060
CVV/DSTA4x70 Mét          716,540
CVV/DSTA4x95 Mét          978,450
CVV/DSTA4x120 Mét       1,256,420
CVV/DSTA4x150 Mét       1,501,830
CVV/DSTA4x185 Mét       1,861,090
CVV/DSTA4x240 Mét       2,424,290
CVV/DSTA4x300 Mét       3,027,090
CVV/DSTA4x400 Mét       3,844,500
25

CÁP 3 LÕI PHA, 1 LÕI TIẾP ĐẤT CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA)

CVV/DSTA3x4+1×2,5 Mét            63,800
CVV/DSTA3x6+1×4 Mét            82,170
CVV/DSTA3x10+1×6 Mét          119,680
CVV/DSTA3x16+1×10 Mét          178,420
CVV/DSTA3x25+1×16 Mét          255,420
CVV/DSTA3x35+1×16 Mét          325,820
CVV/DSTA3x35+1×25 Mét          348,590
CVV/DSTA3x50+1×25 Mét          447,480
CVV/DSTA3x50+1×35 Mét          472,120
CVV/DSTA3x70+1×35 Mét          620,510
CVV/DSTA3x70+1×50 Mét          651,420
CVV/DSTA3x95+1×50 Mét          870,100
CVV/DSTA3x95+1×70 Mét          920,810
CVV/DSTA3x120+1×70 Mét       1,140,700
CVV/DSTA3x120+1×95 Mét       1,208,900
CVV/DSTA3x150+1×70 Mét       1,356,300
CVV/DSTA3x150+1×95 Mét       1,421,970
CVV/DSTA3x185+1×95 Mét       1,653,520
CVV/DSTA3x185+1×120 Mét       1,767,590
CVV/DSTA3x240+1×120 Mét       2,212,430
CVV/DSTA3x240+1×150 Mét       2,281,950
CVV/DSTA3x240+1×185 Mét       2,374,350
CVV/DSTA3x300+1×150 Mét       2,753,740
CVV/DSTA3x300+1×185 Mét       2,759,460
CVV/DSTA3x400+1×185 Mét       3,381,840
CVV/DSTA3x400+1×240 Mét       3,629,120
26

CÁP ĐƠN CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DATA, CXV/DATA)

CXV/DATA25 Mét            85,470
CXV/DATA35 Mét          110,330
CXV/DATA50 Mét          143,550
CXV/DATA70 Mét          191,950
CXV/DATA95 Mét          257,400
CXV/DATA120 Mét          328,020
CXV/DATA150 Mét          389,290
CXV/DATA185 Mét          479,270
CXV/DATA240 Mét          619,190
CXV/DATA300 Mét          770,440
CXV/DATA400 Mét          975,700
CXV/DATA500 Mét       1,237,610
27

CÁP ĐÔI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DATA, CXV/DSTA)

CXV/DSTA2x4 Mét            42,570
CXV/DSTA2x6 Mét            54,890
CXV/DSTA2x10 Mét            75,570
CXV/DSTA2x16 Mét          106,810
CXV/DSTA2x25 Mét          156,420
CXV/DSTA2x35 Mét          206,030
CXV/DSTA2x50 Mét          268,620
CXV/DSTA2x70 Mét          371,360
CXV/DSTA2x95 Mét          502,920
CXV/DSTA2x120 Mét          671,330
CXV/DSTA2x150 Mét          794,310
CXV/DSTA2x185 Mét          981,970
CXV/DSTA2x240 Mét       1,269,730
CXV/DSTA2x300 Mét       1,586,530
CXV/DSTA2x400 Mét       2,008,710
28

CÁP 3 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DSTA, CVV/DSTA)

CXV/DSTA3x4 Mét            53,350
CXV/DSTA3x6 Mét            70,730
CXV/DSTA3x10 Mét          101,200
CXV/DSTA3x16 Mét          146,190
CXV/DSTA3x25 Mét          217,250
CXV/DSTA3x35 Mét          287,430
CXV/DSTA3x50 Mét          382,800
CXV/DSTA3x70 Mét          534,820
CXV/DSTA3x95 Mét          731,390
CXV/DSTA3x120 Mét          963,710
CXV/DSTA3x150 Mét       1,149,720
CXV/DSTA3x185 Mét       1,426,040
CXV/DSTA3x240 Mét       1,853,830
CXV/DSTA3x300 Mét       2,306,700
CXV/DSTA3x400 Mét       2,930,840
29

CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DSTA, CVV/DSTA)

CXV/DSTA4x4 Mét            66,110
CXV/DSTA4x6 Mét            84,920
CXV/DSTA4x10 Mét          128,150
CXV/DSTA4x16 Mét          186,340
CXV/DSTA4x25 Mét          277,640
CXV/DSTA4x35 Mét          372,570
CXV/DSTA4x50 Mét          501,490
CXV/DSTA4x70 Mét          702,900
CXV/DSTA4x95 Mét          983,400
CXV/DSTA4x120 Mét       1,274,350
CXV/DSTA4x150 Mét       1,517,120
CXV/DSTA4x185 Mét       1,879,460
CXV/DSTA4x240 Mét       2,449,920
CXV/DSTA4x300 Mét       3,056,240
CXV/DSTA4x400 Mét       3,884,540
30

CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CXV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/DSTA, CVV/DSTA)

CXV/DSTA3x4+1×2.5 Mét            62,260
CXV/DSTA3x6+1×4 Mét            79,860
CXV/DSTA3x10+1×6 Mét          117,590
CXV/DSTA3x16+1×10 Mét          175,780
CXV/DSTA3x25+1×16 Mét          254,430
CXV/DSTA3x35+1×16 Mét          325,820
CXV/DSTA3x35+1×25 Mét          348,700
CXV/DSTA3x50+1×25 Mét          446,600
CXV/DSTA3x50+1×35 Mét          470,580
CXV/DSTA3x70+1×35 Mét          621,940
CXV/DSTA3x70+1×50 Mét          651,860
CXV/DSTA3x95+1×50 Mét          867,460
CXV/DSTA3x95+1×70 Mét          918,940
CXV/DSTA3x120+1×70 Mét       1,140,150
CXV/DSTA3x120+1×95 Mét       1,204,720
CXV/DSTA3x150+1×70 Mét       1,359,490
CXV/DSTA3x150+1×95 Mét       1,424,280
CXV/DSTA3x185+1×95 Mét       1,658,140
CXV/DSTA3x185+1×120 Mét       1,772,210
CXV/DSTA3x240+1×120 Mét       2,219,580
CXV/DSTA3x240+1×150 Mét       2,288,220
CXV/DSTA3x240+1×185 Mét       2,381,060
CXV/DSTA3x300+1×150 Mét       2,757,150
CXV/DSTA3x300+1×185 Mét       2,765,620
CXV/DSTA3x400+1×185 Mét       3,387,450
CXV/DSTA3x400+1×240 Mét       3,638,470

Ngoài ra chúng tôi cũng gửi bạn tham khảo thêm về đèn led tại đâybảng giá dây điện Cadivi full bằng PDF 43 trang của nhà máy Cadivi tại đây hoặc xem file PDF trên này như sau:

bảng giá dây điện cadivi 2018

Catalogue Cadivi – Cáp điện trung thế

Tải hoặc xem trực tiếp catalogue cadivi  tại đây

Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp điện hạ thế

Hướng dẫn lựa chọn dây và cáp điện hạ thế link tải tại đây

Hoặc xem trực tiếp tại đây:

Cách chọn dây dẫn điện trong nhà

Hướng dẫn cách chọn dây dẫn điện trong nhà theo file đính kèm tại đây hoặc xem trực tiếp file ở bên dưới

daycadivi.com mong nhận được phản hồi từ bạn.

Trân trọng cảm ơn.

0/5 (0 Reviews)